Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie / Oferta z dnia: 15/06/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor
Miejsce pracy: StaszóW / świętokrzyskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

 Praca w siedzibie urzędu, polegająca na prowadzeniu postępowań administracyjnych, zbieraniu i analizie materiału dowodowego oraz analizie dokumentacji projektowej, sporzadzanie projektów aktów administracyjnych, przyjmowaniu interesantów oraz udzielaniu informacji telefonicznych. Stanowisko pracy wyposażone w zestaw komputerowy wraz z niezbędnym oprogramowaniem.  


Praca poza siedzibą urzędu polegająca na prowadzeniu oględzin w terenie, kontroli budów i obiektów użytkowanych.  


Inspektorat zajmuje pomieszczenia na 4 kondygnacji budynku. Budynek nie posiada windy.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo Budowlane z zakresu właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
 • uczestnictwo w inspekcji budów i innych obiektów budowlanych w zakresie prawidłowości procesu budowlanego,
 • przygotowywanie projektów pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji w prowadzonych postępowaniach administracyjnych,
 • prowadzenie postępowań w związku z samowolną budową obiektu oraz w związku z samowolnymi robotami budowlanymi.
 • prowadzenie postępowań w zakresie odwołań, zażaleń, rozpatrywanie skarg,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • przyjmowanie interesantów i udzielanie informacjiWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów z zakresu Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo budowlane, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw;
 • umiejętność obsługi komputera.
 • uprawnienia budowlane
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Staszowie


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj