Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu / Oferta z dnia: 16/05/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w terenie, stres, zagrożenia korupcją, praca na komputerze.
Możliwość poruszania się po budynku - obecność windy

Zakres zadań

 • przygotowanie postanowień i decyzji administracyjnych dot. badań archeologicznych oraz poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków
 • przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków archeologicznych i prowadzonych prac badawczych i ratowniczych, ustalenie czy prace prowadzone są zgodnie z wymogami ochrony zabytków, przeprowadza kontrole miejsc zagrożonych rabunkiem, dziką eksploatacją kruszywa i kopalni piasku, współpraca z policją w tym zakresie
 • przyjmowanie pod względem merytorycznym sprawozdań z prac ratowniczych i badań archeologicznych
 • sporządzanie opinii i zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku archeologicznego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich; a także zakresu zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dotyczących przeniesienia własności zabytku archeologicznego, stanowiącego własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego
 • przygotowanie decyzji nakazujących wykonanie prac zabezpieczających przy zabytkach archeologicznych jeżeli ich wykonanie jest niezbędne ze względu na zagrożenia zniszczeniem lub istotnym uszkodzeniem zabytku oraz prowadzi egzekucję wykonania nakazowego obowiązu
 • opracowanie wniosków do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opinie i uzgodnienia do projektów tych dokumentów w celu zapewnienia ochrony zabytków w prawie miejscowymWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magister archeolog
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • działania w sytuacjach stresowych
 • umiejętności redakcyjne i rozwiązywania problemów
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicznych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • obsługa programu Microsoft OfficeDane firmowe

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj