Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie / Oferta z dnia: 11/07/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: KrakóW / małopolskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa. Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu. Stres związany z obsługą petentów. Praca w terenie - praca na wysokości powyżej 3m. Stanowisko pracy: oświetlenie światłem dziennym i sztucznym, wyposażone w podstawowe urządzenia biurowe tj. komputer, drukarka, ksero, fax. Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.

Zakres zadań

 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym przygotowywanie projektów decyzji administarcyjnych i postanowień
 • Nadzór konserwatorski nad robotami budowlanymi, pracami konserwatorskimi i restauratorskimi
 • Kontrola stanu zachowania i sposobu użytkowania zabytków oraz pozostałe kontrole konserwatorskie dotyczące zabytków nieruchomych
 • Opracowanie zaleceń konserwatorskich oraz wydawanie zaświadczeńWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura i budownictwo
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej
 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • znajomośc prawa budowlanego
 • znajomość procedur z zakresu prawa administracyjnego
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • wiedza specjalistyczna z zakresu: ochrony zabytków nieruchomych, architektury i urbanistyki
 • posiadanie obywatelstwa polskiego
 • korzystanie z pełni praw publicnych
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj