Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie / Oferta z dnia: 12/10/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Lublin / lubelskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Praca w siedzibie urzędu oraz poza siedzibą w trakcie wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych. Praca przy komputerze. Praca na wysokości powyżej 3 m. (podczas wykonywania czynności inspekcyjno – kontrolnych). Prowadzenie samochodu służbowego w ramach kat. B.

Zakres zadań

 • Przygotowywanie projektów planów kontroli przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Prowadzenie działalności inspekcyjno-kontrolnej w zakresie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych na terenach zamkniętych.
 • Udział w czynnościach kontrolnych podejmowanych w toku prowadzonego postępowania administracyjnego, przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej.
 • Rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących działań powiatowych służb nadzoru budowlanego, przygotowywanie projektów odpowiedzi.
 • Wykonywanie tematycznych oraz doraźnych kontroli w zakresie działania: a) powiatowych organów administracji architektoniczno-budowlanej b) powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego.
 • Opracowywanie wniosków i zaleceń wynikających z działalności kontrolnej w organach AAB i PINB.
 • Prowadzenie czynności kontrolnych w stosunku do osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.
 • Udział w czynnościach wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstawania katastrof budowlanych.
 • Prowadzenie spraw wynikających z jednolitego wykazu akt dla zespolonej administracji rządowej i wojewódzkiej będących w zakresie obowiązków Wydziału Inspekcji i Kontroli.
 • Sporządzanie okresowej sprawozdawczości z prowadzonych tematycznych spraw oraz prowadzenie ewidencji, rejestrów i spisów spraw.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne na kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze unormowanym ustawą Prawo budowlane obejmującym czynności polegających na projektowaniu, nadzorowaniu i kierowaniu robotami budowlanymi oraz kontrolowaniu stanu technicznego obiektów budowlanych, a także praca w organach administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego związana z wykonywaniem obowiązków tych organów wynikających z ustawy Prawo budowlane.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • Poświadczenie bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą poufne, tajne.
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Odporność na stres
 • Dyspozycyjność
 • Umiejętność redagowania pism, poprawnie pod względem stylu, języka i treści
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Lublinie


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj