Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim / Oferta z dnia: 16/05/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Inspektor
Miejsce pracy: GorzóW Wielkopolski I Teren Woj. Lubuskiego / lubuskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• praca biurowa przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
• stres związany z obsługą interesantów,
• zagrożenie korupcją,
• praca w terenie podczas wykonywania czynności kontrolnych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
• występują bariery architektoniczne tj. ograniczona możliwość poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
• budynek 3-kondygnacyjny – brak windy, wejście po schodach,
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
• na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Zakres zadań

 • • prowadzenie postępowań administracyjnych odwoławczych dotyczących decyzji i postanowień wydanych przez powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego (odwołania i zażalenia od rozstrzygnięć organu I instancji),
 • • prowadzenie postępowań administracyjnych dla których LWINB jest organem I (pierwszej) instancji w trybie nadzwyczajnym w celu uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej bądź stwierdzenia nieważności decyzji,
 • • sprawowanie nadzoru nad postępowaniem egzekucyjnym prowadzonym przez podległe jednostki w celu prawidłowego ich wykonania,
 • • przygotowanie projektów odpowiedzi na skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w celu obrony stanowiska LWINB wydanego w trybie odwoławczym,
 • • przeprowadzanie kontroli organów szczebla powiatowego (starostów) jako organów administracji architektoniczno – budowlanej w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na LWINB,
 • • przeprowadzanie kontroli Powiatowych Inspektorów Nadzoru Budowlanego dotyczących m.in.: prawidłowości prowadzonych postępowań administracyjnych, wydawanych w ich toku decyzji i postanowień, prawidłowości załatwiania skarg i terminowości,
 • • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień oraz przedkładanie przełożonemu do merytorycznej i formalnej kontroli,
 • • przygotowywanie projektów pism w trakcie prowadzonego postępowania odwoławczego, wyjaśnianie stanu faktycznego w prowadzonej sprawie.Wymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w branży budowlanej lub w administracji publicznej
 • • znajomość następujących ustaw:  Prawo budowlane,  Prawo wodne,  Kodeks postępowania administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • • umiejętność obsługi komputera,
 • • umiejętność współdziałania w ramach zespołu zadaniowego,
 • • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce,
 • • samodzielność, umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji,
 • • umiejętność argumentowania,
 • • umiejętność działania w sytuacjach stresowych i pod presją czasu,
 • • dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj