Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach / Oferta z dnia: 17/04/2018


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Miejsce pracy: Police / zachodniopomorskie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Charakter pracy - praca biurowa, praca w terenie, czynności kontrolne na terenie budowy oraz w obiektach budowlanych, praca poza siedzibą urzędu, praca na wysokości. Warunki pracy w siedzibie - ograniczone możliwości poruszania się po lokalu będącym siedzibą urzędu.

Zakres zadań

 • przygotowywanie projektów aktów administracyjnych w sprawach naruszeń w stosowaniu prawa budowlanego
 • przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu doprowadzenia obiektów do stanu zgodnego z przepisami
 • udział w działalności inspekcyjnej w celu stwierdzenia prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
 • przygotowywanie niezbędnych danych z działalności stanowiska pracy w celu możliwości sporządzania okresowych sprawozdań
 • prowadzenie postępowań z zakresu katastrof budowlanych i egzekucji administracyjnejWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe o kierunku budowlanym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w projektowaniu lub wykonawstwie,
 • uprawnienia budowlane
 • ważne prawo jazdy kat B
 • znajomość przepisów prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, postępowania egzekucyjnego w administracji, ustawy o planowaniu przestrzennym
 • umiejętność pracy z dokumentacją projektową
 • znajomość budowlanego procesu inwestycyjnego
 • umiejętność kwalifikacji robót i podejmowania decyzji inicjujących dalsze działania bezpośrednio w toku czynności kontrolnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • staranność i rzetelność
 • samodzielność, odpowiedzialność i obowiązkowość
 • zdolność analitycznego myślenia i umiejętność argumentowania
 • zdolność poprawnego formułowania treści pism
 • znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji
 • umiejętność planowania i organizacji pracy w okresie przynajmniej kwartalnymDane firmowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Policach


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj