Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. / Oferta z dnia: 01/02/2019


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy Specjalista w Wydziale Eksploatacji Sieci
Miejsce pracy: Bydgoszcz / kujawsko-pomorskie / Polska

Opis stanowiska

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:

 • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką wodno-ściekową i odpadami oraz realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, związanych z utrzymaniem urządzeń i instalacji wodno-kanalizacyjnych, zaopatrzenia w wodę i gospodarki odpadami,


 • Wykonywanie ocen stanu technicznego obiektów,


 • Współpraca przy wykonywaniu okresowej oceny oraz bieżącej kontroli stanu technicznego obiektów,


 • Współpraca przy sporządzaniu planu utrzymania technicznego majątku sieciowego, w tym w zakresie weryfikacji przygotowywanych planów oraz zgłaszania zabiegów nieplanowych do Systemu Asset Management (AM),


 • Opracowywanie części technicznych Specyfikacji Przedmiotu Zamówienia (SPZ) dokumentacji przetargowej dla zadań eksploatacyjnych i remontowych,


 • Współpraca przy opracowywaniu propozycji zadań remontowych do planu remontów,


 • Organizacja i prowadzenie w ramach swoich kompetencji prac komisji/ zespołów odbiorów w zakresie: prac eksploatacyjnych, zadań remontowych, odbiorów gwarancyjnych oraz zadań inwestycyjnych,


 • Prowadzenie ewidencji, aktualizacji i archiwizacji dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej obiektów,


 • Opiniowanie dokumentacji technicznej eksploatowanych obiektów i instalacji oraz dokumentacji inwestycyjnej,


 • Przygotowywanie i organizowanie usuwania usterek/ awarii urządzeń i systemów,


 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją prac eksploatacyjnych i remontowych realizowanych przez firmy zewnętrzne,


 • Udział w pracach Komisji Badania Zakłóceń i sporządzanie projektów Protokołów Komisji Badania Zakłóceń oraz sporządzanie projektów Kart Zakłóceń,


 • Wypełnianie obowiązków dotyczących wdrożonego w PSE S.A. systemu zarządzania środowiskowego.

Wymagania

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – kierunek inżynieria środowiska lub pokrewne,


 • Uprawnienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,


 • Co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o podobnym zakresie zadań,


 • Prawo jazdy kat. B,


 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2 – Pre-Intermediate,


 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, AutoCAD, NormaPro,


 • Umiejętność radzenia sobie ze stresem,


 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole.

Oferujemy
 
Dane firmowe

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj