Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Polskie Koleje Państwowe S.A. / Oferta z dnia: 30/01/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Specjalista w Wydziale Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych
Miejsce pracy: WrocłAw / dolnośląskie / Polska

Opis stanowiskaZakres czynności • prowadzenie spraw z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości pozostających w zarządzie/użytkowaniu/władaniu spółki PKP S.A., w tym również spraw związanych z komunalizacją mienia Skarbu Państwa;


 • monitorowanie procesów uwłaszczeniowych i komunalizacyjnych oraz podejmowanie właściwych działań celem zabezpieczenia interesów spółki PKP S.A.;


 • prowadzenie spraw z zakresu podziałów geodezyjnych, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości;


 • opracowanie koncepcji podziału geodezyjnego działki i przeprowadzenie wymaganych w tym zakresie uzgodnień;


 • badanie treści istniejących ksiąg wieczystych i wnioskowanie o dokonanie w nich niezbędnych wpisów/sprostowań, sporządzanie wniosków o zakładanie nowych ksiąg wieczystych wraz z ujawnieniem  w nich przysługujących PKP praw rzeczowych;


 • utrzymanie w stanie aktualności informacji o nieruchomościach PKP S.A w wewnętrznych bazach danych i w zgodności z danymi ujawnionymi w ewidencji gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych;


 • zlecanie usług geodezyjnych i wyceny nieruchomości zewnętrznym podmiotom, przygotowanie i prowadzenie zawartej umowy, weryfikacja sporządzonej dokumentacji oraz protokolarne potwierdzanie wykonania zleconych prac;


 • współpraca z państwowymi ośrodkami dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie geodezji i kartografii i zadań realizowanych przez Wydział.

Wymagania

Wymagania:
 • wykształcenie wyższe - specjalność w dziedzinie geodezji i kartografii;


 • znajomość aktualnych przepisów ustaw: o gospodarce nieruchomościami, Prawa geodezyjnego i kartograficznego wraz z przepisami wykonawczymi, Kodeksu postępowania administracyjnego, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeksu cywilnego w zakresie praw rzeczowych i zobowiązaniowych, ustawy o transporcie kolejowym, ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe";


 • mile widziane doświadczenie na stanowisku związanym z regulacją stanów prawnych nieruchomości oraz znajomość specyfiki prac geodezyjnych realizowanych na kolejowych terenach zamkniętych;


 • umiejętność obsługi geodezyjnych programów komputerowych, obliczeniowych i graficznych, w tym MicroStation, bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office;


 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu;


 • łatwość komunikacji, umiejętność argumentowania i redagowania pism;


 • umiejętności analitycznego myślenia i podejmowania decyzji w ramach przydzielonych kompetencji;


 • umiejętność samodzielnego planowania i organizowania pracy własnej;


 • wysoka motywacja do pracy i nastawienie na wynik, zaangażowanie, samodzielność, odporność na stres;


 • mile widziane uprawnienia zawodowe, o których mowa w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

OferujemyCo możemy Ci zaoferować? • umowę o pracę;


 • pracę w młodym, prężnie rozwijającym się zespole;


 • ulgi na przejazdy kolejowe dla Ciebie i Twojej rodziny;


 • dofinansowanie do opieki medycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych i wypoczynku;


 • dofinansowanie do biletów na wydarzenia kulturalne;


 • wolny dzień z okazji Dnia Kolejarza;


 • udział w licznych projektach związanych z rozwojem spółek Grupy PKP - jednego z największych polskich pracodawców zatrudniającego ponad 75 tys. Pracowników.

Dane firmowe

Polskie Koleje Państwowe S.A.


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj