Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie / Oferta z dnia: 10/06/2013


Oferowana praca

Stanowisko: Starszy specjalista w Oddziale Gospodarki Przestrzennej w Wydziale Infrastruktury
Miejsce pracy: RzeszóW / podkarpackie / Polska

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • kontrola terminowości wydawanych przez gminy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • uzgadnianie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz ich zmian,
 • sporządzanie rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca administracyjno-biurowa,
  - praca przy monitorze ekranowym, co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy oraz obsługa urządzeń biurowych,
  - wyjazdy w teren w celu dokonywania kontroli,
  - praca w pozycji siedzącej, wymuszonej,
  - kontakt z klientem wewnętrznym oraz zewnętrznym, reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca wykonywana w budynku Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15,
  - stanowisko pracy mieści się na III piętrze budynku biurowego,
  - budynek przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się: windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, odpowiednie wejście do budynku z podjazdem dostosowane dla osób niepełnosprawnych,
  - brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
  - na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
  - w przypadku wyjazdów w teren województwa podkarpackiego, nie jest możliwe określenie otoczenia organizacyjno-technicznego wykonywania pracy na przedmiotowym stanowisku.Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku gospodarka przestrzenna, budownictwo lub architektura i urbanistyka
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • co najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji publicznej w obszarze planowania lub zagospodarowania przestrzennego,
  • znajomość: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi,
  • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ustawy o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej, o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • umiejętność obsługi komputera (MS Word).Dane firmowe

Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj