Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A / Oferta z dnia: 30/01/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Pracownik ds. zamówień na roboty budowlane
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • sporządzanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie instrukcji dla wykonawców oraz warunków umowy w oparciu o Opis Przedmiotu Zamówienia/Program Funkcjonalno-Użytkowy umożliwiających wszczęcie procedury przetargowej,


 • sporządzanie i publikowanie ogłoszeń o zamówieniu publicznym i udzieleniu zamówienia publicznego w celu wykonania dyrektyw, postanowień, przepisów, w oparciu o które prowadzone jest postępowanie,


 • udział w pracach Komisji Przetargowej wraz ze sporządzeniem protokołu z postępowania,


 • przygotowywanie dokumentów z postępowania przetargowego dla organów kontroli zewnętrznej i wewnętrznej w celu: możliwości udzielenia zamówienia, uznania wydatków za kwalifikowane, potwierdzenia prawidłowości przebiegu procedury przetargowej,


 • przygotowywanie dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy z Wykonawcą wyłonionym w drodze zamówienia publicznego celem finalizacji procedury przetargowej,


 • współudział w opracowywaniu i aktualizowaniu procedur w celu dostosowania do wymagań legislacyjnych i organizacyjnych,


 • przekazywanie danych w zakresie procedur przetargowych celem spełnienia wymogów sprawozdawczych.

Wymagania

Wymagane kwalifikacje:
 • wykształcenie wyższe,


 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie Ustawy Prawo zamówień publicznych (doświadczenie po stronie Zamawiającego),


 • doświadczenie w pracach Komisji Przetargowych,


 • praktyczna i bardzo dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,


 • znajomość orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej,


 • znajomość pakietu MS Office na poziomie średniozaawansowanym,


 • umiejętność samodzielnego stosowania przepisów ww. Ustawy,


 • umiejętność współpracy oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem,


 • umiejętność radzenia sobie z emocjami,


 • zorientowanie na klienta wewnętrznego i zewnętrznego,


 • otwartość na zmianę.
Mile widziane kwalifikacje:
 • znajomość Ustawy Prawo budowlane.

Oferujemy

Co zyskasz?
 • Umowę o pracę


 • Ulgi na przejazd koleją


 • Opiekę medyczną


 • Przyjazną i partnerską atmosferę pracy


 • Pracowniczą kasę zapomogowo-pożyczkową


 • Możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji


 • Program sportowo -rekreacyjny

Dane firmowe

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj