Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie / Oferta z dnia: 31/01/2023


Oferowana praca

Stanowisko: Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa / mazowieckie / Polska

Opis stanowiska

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań: • zagrożenie korupcją

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • budynek i pomieszczenia urzędu dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich (podjazd do budynku, toalety, windy oraz drzwi o odpowiedniej szerokości)

 • praca przy komputerze – możliwość zapewnienia specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym oraz osobom z uszkodzonym słuchem

Zakres zadań

 • Współpracuje z komórkami organizacyjnymi Ministerstwa w zakresie wdrażania i realizacji Polityki Surowcowej Państwa, w tym wypracowuje wkłady i stanowiska
 • Weryfikuje dokumenty rządowe i resortowe dotyczące realizacji zadań państwowej służby geologicznej oraz innych zadań związanych z realizacją Polityki Surowcowej Państwa, współpracą międzynarodową w zakresie właściwości Departamentu
 • Uczestniczy w przygotowaniu analiz, zestawień, raportów i innych opracowań związanych z polityką surowcową
 • Monitoruje, analizuje i gromadzi dane surowcowe oraz informacje dotyczące wydarzeń w sektorze geologii i surowców kopalnych na arenie międzynarodowej
 • Gromadzi i analizuje dane niezbędne do przygotowania opinii Ministra do treści umów międzynarodowych zawieranych przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) ze służbami geologicznymi innych państw
 • Uczestniczy w przygotowywaniu dokumentów związanych z obsługą prac organów pomocniczych lub doradczych Ministra właściwego do spraw klimatu i środowiska oraz innych organów będących we właściwości Departamentu, w tym prowadzi korespondencję dotyczącą posiedzeń ww. organów
 • Gromadzi, analizuje i ocenia ryzyka oraz mechanizmy kontroli w Departamencie oraz wspiera Kierownictwo Departamentu we wdrażaniu planów reakcji na ryzykoWymagania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie geologii lub górnictwa
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 0,5 roku w obszarze geologii lub górnictwa lub współpracy międzynarodowej albo powyżej 1,5 roku w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Znajomość ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Art.1-20)
 • Znajomość założeń Polityki Surowcowej Państwa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej
 • Kompetencje behawioralne: komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, myślenie analityczne, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe
  Dane firmowe

  Ministerstwo Klimatu i Środowiska w Warszawie


  Aplikuj na portalu Praca.pl

  Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
  ← Wstecz | Drukuj