Katalog Budowlany

dodaj ofertę   |   regulamin   |   partnerzy   |   reklama   |   kontakt

Oferty pracy - Wyszukiwarka

Wpisz słowo kluczowe (np. księgowa)
Wybierz region
Wybierz kategorię
Wybierz państwo

← Wstecz | Drukuj

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie / Oferta z dnia: 27/06/2013


Oferowana praca

Stanowisko: Główny specjalista w Wydziale Technologii, Zespół Gruntów i Geotechniki Oddziału w Rzeszowie
Miejsce pracy: RzeszóW / podkarpackie / Polska

Opis stanowiska

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • opracowywanie i analizowanie wyników przeprowadzonych badań laboratoryjnych i terenowych w celu określenia poziomu ich zgodności z wymaganiami,
 • koordynacja zadań oraz współpraca a Kierownikiem Zespołu w celu prawidłowej i terminowej realizacji zadań,
 • wykonywanie badan laboratoryjnych gruntów, kruszyw oraz określa ich przydatność do wbudowania bezpośrednio w nasypy podłoża do mieszanek z materiałami wiążącymi hydraulicznie jako wzmocnienia podłoża,
 • opracowywanie monitoringu jakości z wykonywanych badań na realizowanych zadaniach drogowo-mostowych w celu przekazania Kierownikowi Zespołu,
 • przeprowadzanie w terenie badań podłoży, pobieranie w ternie prób gruntu i kruszywa, transport oraz przygotowanie ich do badań,
 • wykonywanie badań laboratoryjnych w celu sprawdzenia recept na mieszanki gruntów lub kruszyw z materiałami wiążącymi hydrauliczne,
 • kontrola i monitoring sprawności technicznej sprzętu laboratoryjnego będącego w dyspozycji Zespołu,
 • przygotowywanie dokumentów do archiwizacji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - wyjazdy w teren,
  - udział w spotkaniach,
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - narzędzia i materiały pracy: praca przy komputerze,
  - budynek nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo.Wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe techniczne geotechniczne, budownictwo, inżynieria środowiska, górnictwo
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz 463),
  • znajomość PN-EN 1997-1 Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne-Część 1. Zasady ogólne,
  • znajomość PN-EN 1997-1 Eurokod 7.Projektowanie geotechniczne-Część 2. Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego,
  • prawo jazdy kat.B,
  • obsługa komputera (pakiet MS Office)
  • uprawnienia konstrukcyjno-budowlane o specjalności geotechnika,
  • kwalifikacje geotechniczne potwierdzone Certyfikatem Polskiego Komitetu Geotechniki.
wymagania dodatkowe
 • wykształcenie wyższe: z zakresu budownictwa lądowego
 • przeszkolenie z zakresu technologii drogowych
 • umiejętność obsługi sprzętu laboratoryjnegoDane firmowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie


Aplikuj na portalu Praca.pl

Ogłoszenie pochodzi z portalu Praca.pl
← Wstecz | Drukuj